Inteligentne zarządzanie personelem w Contact Center - INNERGO Kariera

Inteligentne zarządzanie personelem w Contact Center

Praca managerów w Contact Center jest pełna codziennych wyzwań. Podczas seminarium „Inteligentne zarządzanie personelem w Contact Center”, zadaliśmy pytanie grupie ponad 30 przedstawicieli szczebla kierowniczego z branży Contact Center – z jakimi wyzwaniami lub problemami zmagają się w zakresie harmonogramowania pracy zespołu oraz motywacji pracowników?

Na tej podstawie stworzyliśmy zbiór pomysłów i rozwiązań dla najczęściej napotykanych wyzwań i problemów kadry zarządzającej w Contact Center. W przygotowanym materiale odpowiadamy na pytania:

  • jak znacząco skrócić proces grafikowania agentów, uwzględniając zasoby, potrzeby biznesowe i potrzeby pracowników oraz zachowując zgodność z przepisami prawnymi;
  • jak skutecznie wykonywać prognozy, aby maksymalnie optymalizować koszty biznesowe;
  • jak radzić sobie z nagłymi absencjami pracowników;
  • jak motywować pracowników i zwiększać ich zaangażowanie (zarówno w zakresie bieżących zadań, jak i motywowania długookresowego);
  • jak personalizować metody motywacyjne dla pracowników z różnym stażem i o różnym poziomie kompetencji.